Hovudbilete
Storeskag med deler av Skaget. Foto: Line Andersen - FMOP/Images/Langsua/Naturbilder/Storhøpiggen - banner.JPG

Langsua nasjonalpark

 - og tilhørende verneområder


Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder. Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Velkommen til naturopplevelser i Langsua!


Nyheter

Holsbru - korttidsparkeringen i dag

Avgrennsning av korttidsparkeringen og planering 111018

Og korttidsparkeringen er strammet opp med steinkanten og masser er planert mot  denne. Innkjørselen er markert med jordvoll.

(Publisert:11.10.2018)

Holsbru - prosjektet --- siste nytt

Status info-plattform 111018

Info-plattformen er olja og skillene for de to sitteområdene er satt opp i muret skifer. På hver side av disse kommer sittebenker i grovt tre.

(Publisert:11.10.2018)

Prosjekt Holsbru i dag - sittegruppe bygges

Bygging av sitteplass på info-plattformen, oppmurt skille mellom to sitteplasser

På info-plattformen bygges to sittegrupper. Den ene vises på bildet, dvs. her midtpartiet (oppmurt skille) mellom sitteplassene på begge sider som kommer etter hvert. Stein til muring av mur langs korttidsparkeringen og for ny trapp opp mot kafeen tilkjøres i dag. Oppmuring kan starte. DNT har ...

(Publisert:04.10.2018)

Veslefjell - ferdigstilling av start- og informasjonspunktet ved Jotunheimvegen

Veslefjell - start- og informasjonspunkt

Start- og informasjonspunktet på Veslefjell ved Jotunheimvegen er ferdigstilt i høst. De siste arbeidene omfatter inngjerding av sitteplassene/toalettanlegget og informasjonstavlene. Vi unngår da at sau bruker området. Det er lagt opp en steinmur fra toalettet (bakre kant i bildet) og som ...

(Publisert:01.10.2018)

Innfallsporten på Holsbru i Gausdal tar form

Status info-plattform Holsbru 240918

Ta en titt på bildet. Informasjonsplattformen bygges i disse dager. Toppdekket av malmfuru er på plass og to sittegrupper kommer. Informasjonstavler blir satt opp neste vår. Plattformen er 16 m lang og 7m bred på det bredeste. I løpet av høsten skal det mures opp en tørrmur av Dovreskifer som ...

(Publisert:01.10.2018)

"Ormtjønnkampen - nasjonalpark i 50 år" - Bli med på tur og lær.

Ormtjønnkampen

Vi inviterer til augustturer (siste helga) til Ormtjønnkampen, opp på fjelltoppen, inn i gammel naturskog og til et flott kulturlandskap.Det er nemlig 50 år siden daværende Ormtjernkampen nasjonalpark ble opprettet. Hensikten med nasjonalparken var å bevare den gamle naturskogen med urskogspreg ...

(Publisert:10.08.2018)
Vis nyhetsarkiv