Nyheter

Holsbru - korttidsparkeringen i dag

Avgrennsning av korttidsparkeringen og planering 111018

Og korttidsparkeringen er strammet opp med steinkanten og masser er planert mot  denne. Innkjørselen er markert med jordvoll.

(Publisert:11.10.2018)

Holsbru - prosjektet --- siste nytt

Status info-plattform 111018

Info-plattformen er olja og skillene for de to sitteområdene er satt opp i muret skifer. På hver side av disse kommer sittebenker i grovt tre.

(Publisert:11.10.2018)

Prosjekt Holsbru i dag - sittegruppe bygges

Bygging av sitteplass på info-plattformen, oppmurt skille mellom to sitteplasser

På info-plattformen bygges to sittegrupper. Den ene vises på bildet, dvs. her midtpartiet (oppmurt skille) mellom sitteplassene på begge sider som kommer etter hvert. Stein til muring av mur langs korttidsparkeringen og for ny trapp opp mot kafeen tilkjøres i dag. Oppmuring kan starte. DNT har søkt om å etablere ny sti ut fra plattformen. Stien er gått opp i felt av DNT og nasjonalparkforvaltning ...

(Publisert:04.10.2018)

Veslefjell - ferdigstilling av start- og informasjonspunktet ved Jotunheimvegen

Veslefjell - start- og informasjonspunkt

Start- og informasjonspunktet på Veslefjell ved Jotunheimvegen er ferdigstilt i høst. De siste arbeidene omfatter inngjerding av sitteplassene/toalettanlegget og informasjonstavlene. Vi unngår da at sau bruker området. Det er lagt opp en steinmur fra toalettet (bakre kant i bildet) og som avgrensning mot parkeringen (forkant i bildet). Adkomsten for funksjonshemmede til toalettet er også ...

(Publisert:01.10.2018)

Innfallsporten på Holsbru i Gausdal tar form

Status info-plattform Holsbru 240918

Ta en titt på bildet. Informasjonsplattformen bygges i disse dager. Toppdekket av malmfuru er på plass og to sittegrupper kommer. Informasjonstavler blir satt opp neste vår. Plattformen er 16 m lang og 7m bred på det bredeste. I løpet av høsten skal det mures opp en tørrmur av Dovreskifer som avgrensning av korttidsparkeringen ved kafeen. DNT Lillehammer har søkt å etablere en ny sti på 2km fra ...

(Publisert:01.10.2018)
Vis nyhetsarkiv