Nyheter

Forvaltningsplan på høring

Forvaltningsplanen for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci  skal være et hjelpemiddel for forvaltningen for å få en konsekvent og rettferdig saksbehandling. Den skal også være et hjelpemiddel for brukerne, grunneierne og andre som vil ha et innblikk i forvaltningen.

(Publisert:03.07.2018)

Brukerundersøkelser i Lyngsalpan

Svarkasse Faueldalen

Verneområdestyret gjennomførte sommeren 2017 en brukerundersøkelse i/ved landskapsvernområdet.1584 turgåere deltok i brukerundersøkelse i Lyngsalpan. Verneområdestyret har også fått gjennomført en spørreundersøkelse blant reiselivet i regionen.

(Publisert:25.05.2018)

Er det lov å fly med drone i Lyngsalpan landskapsvernområde

Reinrose med Steindalsbreen i bakkant

Kan man fly med drone i vernet natur? I de fleste verneområder og nasjonalparker er motorisert ferdsel strengt regulert, men gjelder disse regelene også for droner? Droner kan ta flotte oversiktsbilder av folk på tur, interesante objekter, og av landskapet. Men droner skaper også mye irritasjon blant folk som er på tur for å oppleve ro og fred og naturens egne lyder. Og hvordan virker egentlig ...

(Publisert:24.05.2018)
Vis nyhetsarkiv