Styret

Verneområdestyret og forvalter 18. juni 2018
Verneområdestyret og forvalter 18. juni 2018

Verneområdestyret er forvaltningsmyndigheten for Lyngsalpan landskapsvernområde/Ittugáissáid suodjemeahcci. Styret er gitt myndighet med hjemmel i naturmangfoldloven § 62.

Medlemmene i verneområdestyret består av lokale og regionale politikere, samt representanter fra Sametinget. De kommunale og fylkeskommunale representantene er valgt for perioden 2016 - 2019, mens de samiske representantene er valgt for perioden 2018-2021.

Under her er en oversikt over medlemmene i styret:

Rolle Ordinært medlem Varamedlem Representerer
Leder Sølvi Jensen Dan Håvard Johnsen Lyngen kommune
Nestleder Anni Skogman Stein Valkoinen Tromsø kommune
Styremedlem Knut Jentoft Solveig Sommerseth Storfjord kommune
Styremedlem Gunda Johansen Odd Ronald Nilsen Balsfjord kommune
Styremedlem Berit Kristine Utsi Hilde Marie Larsen Sametinget
Styremedlem Audun Johnsen Rolf Johansen Sametinget
Styremedlem Nils Einar Samuelsen Line Fusdahl Troms Fylkeskommune
(Publisert:11.10.2012 Sist endret:19.06.2018)

Vedtekter

Vedtektene setter rammen for verneområdestyret sitt arbeid som forvaltingsmyndighet.

(Publisert:11.10.2012 Sist endret:29.10.2015)

Møtekalender 2018

Torsdag 22. mars 2018 kl 10:00 - Verneområdestyrets kontor Mandag18. juni 2017, kl 10:00 - Elvevoll, befaring i området Tirsdag 10. april, kl 18:00 - 21:00, seminar Vollan gjestestue Mandag 3. desember kl 10:00, Tromsø Muligens blir det en studietur i uke 36 - sted fortsatt ikke bestemt.

Styredokumenter

Her finner du sakdokumenter og protokoller fra styremøter og arbeidsutvalgsmøter

(Publisert:30.01.2013)

Reiseregninger mm

Under her kan du bl.a.  finne skjema for reiseregning og møtegodtgjørelse: Reiseregning, Statens blankett Skjema for møtehonorar Om møtegodtgjørelse mm

(Publisert:18.04.2013 Sist endret:06.01.2014)

Faglig rådgivende utvalg

Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som friluftsorganisasjoner, andre organisasjoner, næringsliv og næringsorganisasjoner.

(Publisert:10.10.2013 Sist endret:07.11.2018)