Kontakt og lenker

Nokon av stiane i området er DNT-merka, som her ved Grindafletane.
Nokon av stiane i området er DNT-merka, som her ved Grindafletane., Foto: Allan Hey


Offisielle kontaktar til Nærøyfjorden verneområdestyre:

Postadresse:
Nærøyfjorden verneområdestyre
v/Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,
Njøsavegen 2
6863 Leikanger   

E-post: fmsfpost@fylkesmannen.no 

Besøksardresse:    Onstadvegen 25, 5745 Aurland 

Verneområdeforvaltar Nærøyfjorden 
Anbjørg Nornes
E-post: 
fmsfano@fylkesmannen.no
Telefon: 
57643129 / 99499753

Fakturaadresse:
Elektronisk på EHF med organisasjonsnr. 974763907
Ref. 2140ano

Papirfaktura:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Ref. 2140ano
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

 

 


SNO lokalt
SNO har tilsynsmynde og skal blant annet fylgje med på at brukarane av verneområda overheld forskrifter og forvaltningsvedtak. Det er vanleg å setje vilkår om at SNO skal varslast ved løyve til motorferdsel etter verneforskrifta.

SNO – Aurland
Navn:
Kristoffer Ullern Hansen
Besøksadresse: Onstadvegen 25, 5745 Aurland
E-post: kristoffer.ullern.hansen@miljodir.no 
Telefon: 97097720