/Images/RondaneDovre/Bilder/358_1400x500.JPG/Images/RondaneDovre/Bilder/Hemmeldalen_1050x375.jpg/Images/RondaneDovre/Bilder/Rondvassbu_1400x500.jpg

Rondane-Dovre nasjonalparkstyreNyheter

Ferie

I perioden fra 16. juli og frem til og med 10. august har sekretariatet i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre ferieavvikling.

(Publisert:13.07.2018)
Les mer

Nytt styremøte

Styremøtet den 8. juni 2018 ble utsatt. Nytt styremøte blir gjennomført den 27. juni 2018.

(Publisert:20.06.2018 Sist endret:13.07.2018)
Les mer

Utsatt styremøte!!!

Styremøtet som skulle gjennomføres den 8. juni 2018 er utsatt. Nytt styremøte blir satt opp i slutten av juni. Ny dato for møtet blir kunngjort her senere. Av denne grunn blir også saklisten utilgjengelig. Det blir gjort endringer i saklisten og ny sakliste blir lagt ut en uke før nytt styremøte.

(Publisert:06.06.2018 Sist endret:13.07.2018)
Les mer

Nytt nasjonalparkstyre 2016 - 2019

  Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Rondane-Dovre nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019.

Les mer

Presentasjoner fra møte med reiselivet

Den 26. mai 2015 ble det gjennomført et møte med reiselivet rundt Rondane.

(Publisert:01.06.2015 Sist endret:13.07.2018)
Les mer

Skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde

I forbindelse med befaring i Grimsdalen landskapsvernområde legges det ut et foreløpig utkast til skjøtselsplan for Grimsdalen landskapsvernområde her.

(Publisert:18.09.2013)
Les mer
Vis nyhetsarkiv