Møtekalender

Møtekalender for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og arbeidsutvalg.

 

Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2018

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist             
16. mars Styremøte Ringsaker
Senest 4 uker før møtedato
8. juni Styremøte Sel Senest 4 før møtedato
14. september Styremøte Bjørnhollia Senest 4 uker før møtedato
16. november Styremøte
Åmot
Senest 4 uker før møtedato

Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2016

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist             
5. februar AU-møte Telefonmøte Senest 4 uker før møtedato
4. mars Styremøte Øyer
Senest 4 uker før møtedato
8. april Styremøte Dombås Senest 4 før møtedato
29. april  AU-møte Telefonmøte Senest 4 uker før møtedato
3. juni Styremøte
Senest 4 uker før møtedato
16. september Styremøte
Senest 4 uker før møtedato
7. oktober AU-møte Telefonmøte Senest 4 uker før møtedato
25. november Styremøte
Senest 4 uker før møtedato
16. desember AU-møte Telefonmøte Senest 4 uker før møtedato
  
  

 Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2015

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist 
26. januar AU-møte Telefonmøte Senest 3 uker før møtedato
4. mars Styremøte Stor-Elvdal Senest 3 uker før møtedato
27. april Styremøte Hjerkinn Senest 3 uker før møtedato
24. juni Styremøte Sverige Senest 3 uker før møtedato
27. august Styremøte Smuksjøseter Senest 3 uker før møtedato
25. september Styremøte Frydalen Senest 3 uker før møtedato
6. november Styremøte Telefonmøte Senest 3 uker før møtedato
27. november Styremøte Brimi Senest 3 uker før møtedato

 

 Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2014

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist             
31. januar AU-møte Telefonmøte Senest 3 uker før møtedato
28. mars Styremøte Ringsaker Senest 3 uker før møtedato
5. mai AU-møte Telefonmøte Senest 3 uker før møtedato
6. juni Styremøte Hamar Senest 3 uker før møtedato

 

  

Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2013

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist             
1. februar AU-møte Telefonmøte Senest 3 uker før møtedato
14. mars Styremøte Sør-Fron Senest 3 uker før møtedato
3. mai AU-møte Telefonmøte Senest 3 uker før møtedato
31. mai Styremøte Ringebu Senest 3 uker før møtedato
26. september Styremøte Rena Senest 3 uker før møtedato
31. november  Styremøte  Sør-Fron  Senest 3 uker før møtedato

 

 

 Møteoversikt Rondane-Dovre nasjonalparkstyre 2012

Møtedato            Møtetype               Sted                           Søknadsfrist 
23. april AU-møte Telefonmøte  
28. mars Styremøte Toftemo Senest 3 uker før møtedato
6. juni Styremøte Sel kommune Senest 3 uker før møtedato
14. september Styremøte Grimsdalshytta Senest 3 uker før møtedato
19. oktober AU-møte Telefonmøte  
30. november Styremøte Nord-Fron kommune Senest 3 uker før møtedato
10. desember AU-møte Ikke gjennomført  
(Publisert:27.11.2012 Sist endret:06.02.2018)